Ενότητα για την Ψηφιοποίηση Ενεργειακού Τομέα.

MATRYCS_Logo

Εφαρμογές με χρήση δεδομένων μεγάλου όγκου για καινοτόμες υπηρεσίες ολιστικής προσέγγισης στον κτιριακό τομέα (MATRYCS)

Thu, 01/07/2021 - 09:12 By BuildBackBetter

Σκοπός του MATRYCS είναι η διαμόρφωση νέων εφαρμογών με τη χρήση δεδομένων μεγάλου όγκου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών στον κτιριακό τομέα, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που στοχεύει να δημιου