Ενότητα για την Ενεργειακή Δημοκρατία.

powerpoor_logo

Ενίσχυση των Ενεργειακά Φτωχών Πολιτών μέσα από Πρωτοβουλίες Ενεργειακών Συνεταιρισμών (POWERPOOR)

Mon, 12/28/2020 - 09:33 By BuildBackBetter

Βασική επιδίωξη του POWERPOOR (Empowering Energy Poor Citizens through Energy Cooperative Initiatives) αποτελεί η ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης για ενερ